به گزارش خبرگزاری همسو نیوز سردار حسین اشتری امروز در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: تردد در مرزهای چهار گانه کشور به راحتی و بدون هیچ مشکلی در جریان است.

وی با اشاره به اینکه  یک میلیون نفر از مرزهای چهار گانه کشور طی اول صفر تا امروز تردد داشته اند، گفت: بیش از ۵۰ درصد ترددها از مرز مهران صورت گرفت است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در تمامی مسیرهای ارتباطی حضور دارد، به زائران توصیه داریم با توجه به گرمای هوا حتما تمهیدات لازم در نظر بگیرند.

وی افزود: به رانندگان توصیه داریم حتما در طول مسیر در کنار موکب ها استراحت کافی را داشته باشند.

منبع:خبرگزاری مهر