عبدالله گنجی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی جرایم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات بیان کرد: رسیدگی هیات منصفه مطبوعات به جرم های سیاسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، یک مطالبه جدی از سوی نخبگان سیاسی، حزبی و رسانه ای بود که از رئیس دستگاه قضا برای اجرایی شدن این مهم تشکر می کنیم.

وی ادامه داد: اگر رسیدگی هیات منصفه مطبوعات به جرم های سیاسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، به درستی اجرایی شود، باعث ایجاد همدلی  و وحدت در درون کشور خواهد شد.

مدیر مسئول روزنامه جوان اضافه کرد: رسیدگی هیات منصفه مطبوعات به جرم های سیاسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، مطالبه ای اجتماعی بود که قطعا همه نخبگان کشور از آن استقبال و حمایت خواهند کرد. نخبگان سال‌ها حرص می خوردند که چرا چنین اقدامی صورت  نمی گیرد.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم جرم سیاسی نداریم. تفسیر جرم سیاسی خیلی پیچیده است چون جنبه رفتاری پیدا می کند و ممکن است تبدیل به  امنیتی، توهین و یا تهمت شود ولی اسمش را سیاسی بگذارند. بنابراین چون سر جرم سیاسی، مناقشه است اگر اینگونه جرائم  به عقل جمعی در هیئت منصفه سپرده شود، بهتر می توانند به آن رسیدگی کنند.

منبع:خبرگزاری مهر